Necker Integriteit

De verkiezingen waren op 19 maart. Er zijn meer dan 8000 raadsleden geïnstalleerd en een groot aantal wethouders benoemd. Welke rol speelt (het toetsen van) integriteitsrisico’s in de benoeming van deze ambtsdragers? Necker van Naem organiseert de komende maanden diverse NeckerCafés over dit thema.

De integere wethouder

Wethouders vormen een belangrijke schakel tussen de gemeentelijke organisatie en de samenleving. Een wethouder wordt geacht ontwikkelingen in gang te zetten, partijen bij elkaar te brengen en dingen voor elkaar te krijgen. Hij is daarin kwetsbaar. De voorbeelden zijn legio: een wethouder die aandelen heeft in een bouwbedrijf dat in de stad opereert, of subsidie verstrekt aan een bevriende stichtingsdirecteur.

 Als wethouder heb je de verantwoordelijkheid integer te handelen. Tijdens het NeckerCafé van 13 december gaan we met griffiers in gesprek over die verantwoordelijkheid en de vraag welke rol de gemeenteraad hierin speelt. We doen dat aan de hand van de volgende vragen:
  • Wat zegt de wet?
  • Op welke onderdelen is een wethouder kwetsbaar?
  • Hoe ga je om met “de schijn van”?
  • Hoe kun je die risico’s beheersen?
  • Welke verantwoordelijkheid heeft de raad voor de integriteit van zijn bestuurders?
  • Hoe kun je als griffier de raad hier op een goede manier in ondersteunen en adviseren?

 

Het integere raadslid

Net als wethouders zijn raadsleden vanwege hun rol en hun verbondenheid met de samenleving in vele opzichten kwetsbaar. Burgernabij bestuur vraagt van raadsleden dat ze met beide benen in de samenleving staan, maar ook dat zij onafhankelijk en onbevooroordeeld tot keuzes komen die het algemeen belang dienen. Burgernabij bestuur komt onder druk te staan wanneer persoonlijke en algemene belangen zich op een oneigenlijke manier mengen. Daarom is het goed om aan het begin van een nieuwe raadsperiode met elkaar stil te staan bij feiten en omstandigheden die de roluitoefening van een raadslid kwetsbaar maken. Maar hoe doe je dat?
Tijdens het NeckerCafé  gaan we met griffiers in gesprek over de vraag of en hoe je als griffier kunt sturen op de integriteit van raadsleden. We doen dat aan de hand van de volgende vragen:
  • Wat zegt de wet?
  • Op welke onderdelen is een raadslid kwetsbaar?
  • Hoe voorkomt een raadslid de schijn van belangenverstrengeling?
  • Hoe stuur je als collectief op de integriteit van individuele raadsleden?

Aanmelden?

Neem contact op met Gert-Jan Broer op gert-jan@necker.nl voor de data, tijdstippen en locaties.