Raadsleden: Buitenstaanders leiden coalitievorming

Raadsleden: Buitenstaanders leiden coalitievorming

Uit het onderzoek ‘een start in de nieuwe raadsperiode’ blijkt dat 72% van de raadsleden tevreden tot heel tevreden is over de uitslag van de verkiezingen ten aanzien van hun eigen fractie. Iets meer dan de helft van de raadsleden blijkt tevreden tot heel tevreden te zijn over de uitslag van de verkiezingen ten aanzien van hun eigen gemeente (51,3%). Dit is aanzienlijk minder dan de tevredenheid over de eigen fractie. Dit kan te verklaren zijn doordat er bij andere fractie verschuivingen zijn. Een meerderheid uit de vorige raadsperiode is wellicht verdwenen. Of partijen waar veel mee samengewerkt is, zijn kleiner geworden zijn.

In 61,9% van de gevallen was er een informateur aangesteld voor de collegeonderhandelingen. Deze informateur verkent de mogelijkheden tot de vorming van coalitie, meestal door in gesprek te gaan met alle fracties. Het aanstellen van een informateur is niet verplicht en gebeurt in de regel op initiatief van de grootste partij. Deze informateur kan van binnen of buiten de gemeente komen, maar is meestal ‘een relatieve buitenstaander’, die zelf niet verkozen is. De aangestelde informateur was  lid van de grootste partij (51.1%); was afkomstig van buiten de gemeente (49,8%) en/of afkomstig van binnen de gemeente (26,6%). De burgemeester werd in geen van de gevallen aangesteld als informateur. De politieke partijen zien de burgemeester blijkbaar niet als een relatieve buitenstaander. Gezien de rol van de burgemeester als voorzitter van de gehele raad, is dit goed te verklaren.

Het online onderzoek van Gemeenteraad.nl werd gehouden in april 2014. Vijfhonderdzesendertig (536) respondenten deden mee aan het onderzoek. Meer weten over het onderzoek? Mail ons op info@gemeenteraad.nl.

Plaats een reactie

Reageren kan door je naam en e-mailadres in te vullen