Wat is het verschil tussen Rekenkamer en Rekenkamercommissie?

Wat is het verschil tussen Rekenkamer en Rekenkamercommissie?

Met ingang van 1 januari 2006 moet iedere gemeente een rekenkamer of rekenkamerfunctie hebben. Een rekenkamer doet onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. De raad stelt de rekenkamer in en benoemt de leden. De rekenkamer bepaalt zelf, dus onafhankelijk, welke onderwerpen zij selecteert voor onderzoek. De raad kan wel een verzoek doen om een onderwerp te onderzoeken.

Gemeenteraden kunnen op basis van de Gemeentewet kiezen tussen een rekenkamer of een rekenkamerfunctie. Het verschil tussen beide is dat de regels voor de rekenkamer omschreven staan in de Gemeentewet. Daarnaast geeft de Gemeentewet de raad de mogelijkheid een rekenkamerfunctie in te richten op basis van een gemeentelijke verordening. Een rekenkamerfunctie biedt de gemeenteraad meer vrijheid om het instrumentvorm te geven.

Rekenkamer Rekenkamerfunctie
Ingesteld op basis van de wet Ingesteld op basis van een gemeentelijke verordening
Onafhankelijkheid gewaarborgd in de wet Onafhankelijkheid afhankelijk van invulling raad
Benoeming voor 6 jaar Benoemingsperiode is een keuze van de raad
Altijd externe invulling Ook mogelijk om raadsleden te benoemen

Rekenkamercommissie of directeursmodel
In de meeste gemeenten bestaat de rekenkamer (functie) uit een aantal leden, variërend van 3 tot 9. In deze gevallen spreken we van een rekenkamercommissie. In de commissies zitten externen, raadsleden of een combinatie van die twee. In een aantal gemeenten heeft de raad gekozen voor een eenhoofdige rekenkamer(functie), ook wel directeursmodel genoemd. Naast de grote steden Rotterdam en Amsterdam heeft bijvoorbeeld gemeente Uithoorn gekozen voor het directeursmodel. In kleinere gemeenten besteedt de raad de rekenkamerfunctie in zijn geheel uit aan een gespecialiseerde onderzoeksorganisatie.

Er wordt door gemeenten op verschillende manieren samengewerkt bij de rekenkamer. In de eerste plaats kan een rekenkamer voor meerdere gemeenten worden ingesteld op basis van de Gemeentewet. Ook kunnen rekenkamers ervoor kiezen om de ondersteuning van de rekenkamer te delen. Dit houdt in dat de rekenkamer secretariële ondersteuning of onderzoekscapaciteit deelt.

Plaats een reactie

Reageren kan door je naam en e-mailadres in te vullen