Wat houdt de controlerende rol van de raad in?

Wat houdt de controlerende rol van de raad in?

Kaderstellen en controleren zijn nauw met elkaar verweven. De raad kan bijsturen na controle en voor goede controle is heldere sturing noodzakelijk. Sturen begint dus vaak bij controleren. In de praktijk controleert de raad vooral op basis van ‘rooksignalen’. De aandacht gaat uit naar dingen die niet goed (lijken te) gaan. Een mooi voorbeeld hiervan is de bekende losliggende stoeptegel. Is het een incident, of liggen deze op iedere hoek van de straat? In het laatste geval kan het een (rook) signaal zijn dat beleid voor straatmeubilair niet goed werkt. Voor de raad kan dat aanleiding zijn om gebruik te maken van een controlerend instrument, bijvoorbeeld een verzoek aan de rekenkamer om een onderzoek te doen naar de afhandeling van klachten over de openbare ruimte.

Raadsleden hebben veel instrumenten tot hun beschikking om het door het college gevoerde beleid nauwlettend te volgen en te controleren. Welk instrument u in welke situatie gebruikt, hangt sterk af van de politieke context. Het is van belang een afgewogen oordeel te vormen. Een zwaar instrument zoals een interpellatie- debat schiet volledig zijn doel voorbij als andere fracties er het nut er niet van inzien. Het kan uw fractie zelfs schade toebrengen.

Naast de instrumenten die een raadslid tot zijn beschikking heeft om zijn controlerende rol uit te oefenen, krijgt de gemeenteraad bij zijn controlerende taken ondersteuning van de rekenkamer en de accountant. Vóór 15 juli van ieder jaar controleert de raad het (financiële) jaarverslag van de gemeente: de jaarrekening. Zo heeft hij controle over de bestemming van gemeentegeld.

1 Reactie

  1. John
    Zaterdag 21 juni 2014

    rooksignalen, een mooi voorbeeld de bekende losliggende stoeptegel!!

    het is droevig gesteld met de democratie!!

Plaats een reactie

Reageren kan door je naam en e-mailadres in te vullen