Wat houdt een interpellatie in?

Wat houdt een interpellatie in?

De interpellatie, vaak gehouden in de vorm van een debat, is een zwaar, maar geschikt middel om informatie te krijgen van (een lid van) het college over een politiek, actueel en gevoelig onderwerp. De interpellatie moet niet worden vergeleken met de interruptie. Laatstgenoemde is ‘slechts’ een korte, inhoudelijke onderbreking tijdens het betoog van een raadslid.

Het recht van interpellatie verschilt met het mondelinge vragenrecht: tijdens een interpellatie mogen moties ingediend worden; iets wat bij het mondelinge vragenrecht niet mag. In theorie kan een lid van het college dus tijdens een interpellatiedebat een motie van wantrouwen ingediend krijgen.

Voor het houden van een interpellatiedebat is verlof van de raad nodig, dat wil zeggen dat een meerderheid van de raad er mee instemt om er een debat aan te wijden. Het is een goed gebruik om altijd medewerking te verlenen aan een interpellatie, ook als een fractie het niet eens is met de gewenste uitkomst van de aanvragende partij.

Per onderwerp zal afgewogen moeten worden of het iets is voor een interpellatie of dat het onderwerp kan worden afgedaan met een mondelinge vraag. Om de interpellatie krachtig te houden, is het raadzaam spaarzaam om te gaan met de inzet van een interpellatie.

Plaats een reactie

Reageren kan door je naam en e-mailadres in te vullen